نکاتی در پيشگيری از عفونتهای زنان
ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٥ شهریور ،۱۳۸٤  

 

رعايت مسايل بهداشتی درپيشگيری از عفونتهای زنان نقش کليدی دارد .بهداشت جسمی وروانی هر دو مستقيما در سلامت جنسی رنان موثرند .جهت پيشگيری از عفونتهای شايع ، رعايت موارد زير پيشنهاد ميشود:

۱-تميز نگهداشتن دستگاه تناسلی

۲-پاک وخشک کردن موضع پس از هر بار توالت رفتن ، که اين مورد اهميت بسيار داردچون در غير اين صورت يک محيط گرم ومرطوب که مناسب رشد بسياری از ارگانيسمهای بيماريزاست،فراهم ميشود.

۳-استفاده هفتگی از دوش واژينال پوويدون آيوداين(بتادين) در عدم حضور بيماريهای تيروئيد يا بارداری بصورت موثری از عفونت پيشگيری مينمايد  

 ۴-وفاداری به همسر وپرهيز از روابط جنسی متعدد

۵-استفاده منظم از تمرينات ورزشی سبک

۶-حفظ آرامش در محيط زندگی وپرهيز از تنشهای روانی

۷-مصرف کافی ويتامينها و منابع آنها مانند ميوه جات وسبزيها  که باتقويت سيستم ايمنی باعث پيشگيری از ابتلا به عفونت ميشود. 

۸-رعايت بهداشت در زمان قاعدگی بصورت دوش گرفتن سر پايی همه روزه يا هر يک روز در ميان .

لازم به يادآوری است که استفاده از قرص ال دی ،مصرف بی رويه آنتی بيوتيکها،بيماری ديابت ، عدم رعايت بهداشت در استفاده ازIUD و داروهای ضد ايمنی باعث افزايش احتمال ابتلا به اينگونه عفونتها ميشوند.


کلمات کلیدی: