مژده
ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٤  

 سیستم تعیین جنسیت از راه دور راه اندازی شد

ودوستان عزیز شهرستانی که در طی این مدت با من

تماس گرفته اندوتمایل خودرادراین مورداعلام کرده اند

 جهت تشکیل پرونده میتوانندبه سایت :

www.genderchoose.ir

مراجعه نموده یا باشماره های:

026-32264652

۰۹۱۲۲۶۱۵۳۲۲ 

 تماس بگیرند


کلمات کلیدی: