جلوگيری از بارداری بصورت اورژانسی
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۸ مهر ،۱۳۸٤  

بدون شک هميشه پيشگيری بهتر از درمان است،اما :

چنانچه با وجود استفاده از کاندوم  يا روش منقطع متوجه ورود سيمن به داخل واژن شويد ،ويا زمانی که يک مقاربت پيش بينی نشده داشته باشيد ، ميتوانيد از اين روشها استفاده کنيد :

۱-قرص صبح بعد از نزديکی(morning after pill) که بايد ۲عدد قرص HD يا ۴


عدد
قرص    LD  که همراه غذا مصرف شود وحداکثر تا ۷۲ ساعت بعد از

مقاربت وترجيحا تا ۲۴ ساعت بعد از مقاربت استفاده شونداين دوز  ۱۲

ساعت بعد از دوز اول بايد تکرار شود .اين روش تا ۹۸٪ موثر است .

 

۲-IUD که بفاصله۵ روز بعد از مقاربت بايد در رحم قرار داده شود و ۹۹٪ موثر است .

۳-آمپولها وقرصهای پروژسترون(حد اقل ۱۰۰وحداکثر ۲۰۰ ميلی گرم) که بايد

تا ۷۲ ساعت بعد از نزديکی بدون برنامه مصرف شوند.

۴-RU486 يا ميفه پريستون  يک آنتی پروژسترون است که تا ۱۷ روز بعد از

يک  coitusمشکوک در پيشگيری از بارداری موثر است وتا آنجايی که من

اطلاع دارم ، در ايران موجود نيست.


کلمات کلیدی: